Telefoonnummer

06-42103360

E-mail

Destinysmusic@hotmail.com

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 tot 17:00 uur (soms slechter bereikbaar via bellen ivm lesgeven)

Privacy verklaring Destiny’s Music
Destiny’s Music is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document.


Welke gegevens verwerken wij?
Destiny’s Music verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich bij ons inschrijft of een contact/proeflesformulier heeft ingevuld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen contacteren indien nodig, en om de betaalverzoeken te versturen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Destiny’s Music bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens vanuit het contact en/of proeflesformulier (naam, email, telefoonnummer, geboortedatum)
Zolang als nodig totdat u zich bij ons heeft ingeschreven of afziet van de proefles.
Gegevens van het inschrijfformulier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geboortedatum)
Voor de duur van de inschrijving tot 1 jaar na uitschrijving om u te kunnen bereiken indien nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden
Destiny’s Music verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies die wij gebruiken
Destiny’s Music gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Destiny’s Music gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Destiny’s Music en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar destinysmusic@hotmail.com
Destiny’s Music wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Destiny’s Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via destinysmusic@hotmail.com